jak rysować


Profesjonalny Kurs Rysowania
Wstęp

Po pierwsze musimy uwierzyć  w siebie, i w to że rysowanie naprawdę nie jest wcale
takie trudne jakby się to mogło wydawać. Już od najmłodszych lat uczymy się
chodzić, biegać,  śpiewa ć... uczymy się również rysowa ć. Przecież chyba każdy z nas
w dzieciństwie wypełniał różne malowanki i lubił sobie czasem coś narysować. 
Te umiejętności, które zdobyliśmy jako dziecko, są w nas do końca życia.  Musimy
tylko dużo  ćwiczyć i nie wolno nam się poddawać. Uwierz  że potrafisz pięknie
rysować a na pewno tak się stanie.
Ten poradnik zapozna Cię z podstawowymi technikami rysowania, jak równie ż z
bardziej zaawansowanymi, ale o tym później. Po pierwsze musisz wziąć kartkę
papieru, ołówek bądź pędzel i farby... i uwierzy ć, powiedzieć sobie „Potrafię to
zrobić”. Rysowanie to nic innego jak przelewanie tego co nas otacza na papier, lecz
by rysunek przyciągnął  uwag ę obserwatora, i by był on ciekawy nie wystarczy
kreślenie przypadkowych linii, lecz każdy rysunek musi zawiera ć część nas...
Musimy poprzez rysunek wyrażać swoje uczucia, emocje.. . Spróbuj poprzez rysunek
powiedzieć  to co czujesz, co myślisz a zobaczysz,  że po pewnym czasie zaczniesz
robi ć na prawd ę bardzo dobre prace...
Motto przewodnie tego poradnika to:
„Wierz ę w siebie, wierz ę  że potrafi ę rysowa ć...”
Uwierz w siebie... i pokaż innym co potrafisz...

Pierwsze kroki...

Przyrządy rysowni ka
Przed przystąpieniem do rysowania musisz zaopatrzyć się w niezbędne przyrządy,
takie jak ołówki (ewentualnie węgiel rysunkowy, grafity) oraz w papier. Ewentualnie
możesz się zaopatrzyć tak że w sztalugę, bądź deskę rysowniczą. Na początku
najlepiej wybrać ołówki kilku firm, po krótkim czasie zobaczysz którymi rysuje Ci się
najlepiej, i z którym ołówkiem czujesz się najbardziej swobodnie na desce.
Co do papieru to też polecałbym Ci, jeśli jesteś początkującym rysownikiem, kupno
kilku rodzajów papieru, by wybrać najlepszy dla siebie. na papierze o gładkiej 
powierzchni  łatwiej rysować mniejsze formy i drobne detale. Zaletą gruboziarnistego
papieru o nierównej, szorstkiej powierzchni jest możliwość uzyskania linii lekko
przerywanej, co daje efekt urozmaiconej faktury: papier taki utrudnia te ż rysowanie
zbyt małych form .
Dla początkujących rysowników przydatne są bloki rysunkowe, które można
wszędzie wziąć ze sobą i rysowa ć przy nadarzającej się okazji.

Bardzo ważny jest sposób trzymania ołówka czy pędzla oraz postawa przy desce
bądź sztaludze.
 

Naturalnym odruchem początkującego rysownika jest trzymanie ołówka w dłoni w
sposób, jakim zwykle trzyma się pióro. Trzeba jednak spróbować ująć go tak, jak
trzyma się pędzel czy pałeczkę, ale trzymać nie kurczowo, lecz luźno. Ujmując
bowiem ołówek swobodnie  łatwiej jest kreśli ć nim prawidłowe, płynne linie.
 
Rysując w pozycji siedzącej z deską opartą na kolanach należy trzymać ołówek na
wysokości ramion i patrzeć na rysunek pod kątem pozwalającym bez przeszkód
obejmować  wzrokiem płaszczyznę rysunku.
Odpowiedniejsze jest rysowanie w pozycji stojącej, do czego potrzebna jest nam
sztaluga. Należy wtedy pamięta ć o odpowiedniej odległości od rysunku, odległości
pozwalającej nam na swobodne ruchy ręki. W każdej chwili można się lekko cofnąć
od sztalugi i oceni ć dotychczasową pracę. Szczególnie początkującym rysownikom
bardzo polecam po zakończeniu fazy szkicu odejście od rysunku na 2-3 metry i
spojrzenie na swoją pracę, gdyż to pomoże nam już w pierwszym etapie rysowania
usunąć powstałe błędy.

Bardzo ważne jest abyśmy od początku starali się robić  rysunki na dużym formacie,
nie należy się bać formatów B2 czy A2 (B2 to format, na którym rysuje się prace, na
egzaminach na architekturę). Pozwoli nam to oswoi ć się z formatem i sprawi,  że po
pewnym czasie będziemy się czuli pewnie zarówno na dużym formacie jak i na A4.
Kreślenie podstawowych linii 
Poniższe  ćwiczenia należy wykonywać przez ok. 10 minut przed rozpoczęciem pracy
nad rysunkiem. Pozwolą nam one wyćwiczyć  rękę, oraz pomogą nam zdobyć
lekkość w rysowaniu poszczególnych elementów.
 


Spróbuj teraz na kartce papieru kilka razy narysować odręcznie każdą z tych figur,
nie powinny Ci one sprawiać dużego kłopot u, lecz spróbuj także tego samego
ćwiczenia na formacie np. B2, pozwoli Ci to wprawić się w rysowaniu dużych
elementów.
 
Bardzo często rysując martwą naturę bądź człowieka musimy rysować linie
nieregularnych kształtów, które te ż dobrze jest potrenować przed rozpoczęciem
pracy.
Zaawansowani rysownicy mogą opuści ć ten etap kursu, choć od czasu do czasu
dobrze jest porobi ć takie  ćwiczenia, nawet będąc biegły m  rysownikiem.
Chcąc dobrze rysować należy uzyska ć sprawność ręki i pełną nad nią kontrolę. Im 
częściej będzie się wykonywać podane  ćwiczenia tym nasza kreska będzie coraz
pewniejsza, a oko precyzyjniej oceni relacje między przestrzenią a formą.
Spróbujmy teraz poćwiczyć kilka sposobów wypełniania figur, będzie to bardzo
przydatne w późniejszych pracach, gdy będziemy wykonywać pełne rysunki.

 

 
 
Kreślenie podstawowych figur geometrycznych

Na początek zajmijmy si ę rysowaniem kuli. Jak każdy wie nie jest to figura płaska, i
dlatego naszym zadaniem jest sprawienie wrażenia wypukłości  mając do dyspozycji
płaską kartkę papieru i o łówek.
Na początek po ćwiczmy rysowanie samych okręgów.
 

Spróbuj rysować okręgi jeden obok drugiego, starając się, by każdy następny by ł
bardziej regularny od poprzednika.
Gdy już opanowałeś rysowani e okręgów możemy przejść do następnego etapu
rysowania kuli. Po narysowaniu okręgu zrób następujące czynności:
 


Początkowo będzie Ci zapewne sprawiać trudność dodawanie  światłocieni, lecz nie
można się zrażać, i należy  ćwiczyć. Na pewno po narysowaniu kilku takich kul
zdobędziesz  łatwość w szkicowaniu tej figury co bardzo często przyda Ci się w
późniejszym etapie naszego kursu.
Graniastosłupy
Kolejną figurą jaką nauczysz się rysować jest sześcian. Jest to figura bardzo prosta
do naszkicowania, tutaj na pewno nie będziesz miał  żadnych problemów.
 
W graniastosłupach nie jest problemem szkic, bo to wykonujemy bardzo często,
chociażby w szkole na matematyce. Problemem jest poprawne rozrysowanie
światłocieni, należy zapamiętać jedną podstawową zasadę:
Nigdy się nie zdarza tak  że wszystkie ściany graniastosłupa są jednakowe, nawet
jeśli  światło pada jednocześnie na dwie ściany, to zawsze jedna z nich jest bardziej,
inna mniej o świetlona.  I te właśnie subtelności  światłocieni musimy zaznaczy ć na
naszym rysunku tak, by czytelnik nie miał wątpliwości z której strony pada  światło.

Mając narysowany szkic sześcianu, zajmijmy się teraz rozkładem  światłocieni.
 


Walce
Wykreślając walec, lub figurę jemu podobną musimy pamiętać, iż jest to bryła
obrotowa, a więc  i swoją kreską musimy to zaznaczyć. Nie powinno się  światłocieni
na walcu zaznaczać liniami prostymi, lepiej zrobić to  łukami, pozwoli  to  łatwiej
czytelnikowi  rozszyfrować  wypukłość  bryły. 
 

 
Rysując walce musimy pamiętać o światłocieniach, gdyż bez nich bryła będzie
płaska. Musimy rozróżnić cień własny od cieni rzuconych.


Elipsy
Elipsa jest figurą, którą początkujący rysownicy bardzo często szkicują  źle,
popełniając  banalne błędy. Musimy pamiętać  by rysować  elipsę swobodnie, luźną
ręką, skupiając się na zasadach i technice rysowania elipsy a na pewno nie
popełnimy błędów.
 

Podstawy szkicowania prostych przedmiotów
Po wykonaniu wcześniejszych  ćwiczeń możemy posunąć się krok dalej w naszych
zmaganiach, a mianowicie możemy zacząć szkicować proste przedmioty.
Musimy pamiętać  że najważniejsze są proporcje, nie wolno nam ich zaniedbywać.
Bardzo ważne jest także to, abyśmy nic nie rysowali z pamięci. Mając szklankę
postawioną  na stole nie rysujmy jej z pamięci, lecz spójrzmy na nią podczas
rysowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ często się zdarza  że ludzie rysując z
pamięci zapominają o wielu szczegółach. Musimy uważnie obserwować nasz
przedmiot na każdym etapie rysunku.

Zacznijmy od szkicu. Szkic powinien składać się z prostych kresek, bez rysowania
drobnych szczegółów. Na przykład robiąc pierwszy szkic roweru, nie rysujmy
elementów z jakich składa się  łańcuch, lecz potraktujmy go jako jedną  kreskę. Na
szczegóły zawsze przyjdzie czas później, a po zrobieniu pierwszego szkicu należy
oddalić się od deski i spojrzeć jeszcze raz na naszą pracę. Często się zdarza,  że już
na tym pierwszym etapie zauważymy w naszej pracy błędy proporcji czy odległości
między przedmiotami, i możemy je bardzo szybko i łatwo skorygować.

Po narysowaniu konturów prostymi  lekkimi kreskami i po skorygowaniu błędów
możemy przejść do drugiej fazy szkicu, a mianowicie do naszkicowania szczegółów.
Lecz należy i tu pamiętać,  że nie zawsze musimy rysować najdrobniejsze szczegóły
by nasz rysunek był dobry. Na przykład robiąc pracę na egzaminie na architekturę
czy ASP, mając do narysowania pudełka na których są małe napisy w rogu nie
skupiamy się na nich, lecz rysujemy pudełka jakby napisów nie było. Ale czasem
szczegóły mogą być głównym tematem naszej pracy.
Pierwszym ćwiczeniem będzie narysowanie prostego przedmiotu, może to być
dowolny przedmiot jaki mamy pod ręką, jak np. ten pokazany poniżej.

 

 
Spróbujmy rysować nasz przedmiot z różnych stron i w różny sposób. Zauważymy w
ten sposób,  że największym błędem jest rysowanie wszystkiego z pamięci, bez
patrzenia na przedmiot.
Bardzo ważne przy szkicowaniu przedmiotów jest zachowanie proporcji i
odpowiednich rozmiarów. Mając dwa dzbanki możemy narysować jeden dużo
większy od drugiego, mimo  że w rzeczywistości  są one tego samego rozmiaru, lecz
nie wolno nam zmieniać proporcji (inaczej sprawa się ma w rysunku typowo
artystycznym, rysunku z wyobraźni, gdzie wolno nam praktycznie wszystko, lecz
musimy pamiętać by nasza praca zaciekawiła widza).
 Spróbujmy naszkicować kilka przedmiotów zwracając szczególną uwagę na
proporcje.  Spróbujmy później narysować dwa przedmioty obok siebie, dostrzeżemy
wtedy jak ważne jest to o czym wspominałem przed chwilą.
 

Grupy przedmiotów
Przy rysowaniu kilku przedmiotów znajdujących się obok  siebie ważne jest nie tylko
zachowanie proporcji, dobry rozkład światłocieni każdego z przedmiotów z osobna,
lecz tak że ważne jest rozłożenie cieni na przedmiotach. Mając dwie szklanki obok
siebie, jedna z nich będzie rzucać cień na drugą, i to właśnie musimy zaznaczyć w
swoich pracach.
Dobrze jest po naszkicowaniu przedmiotów lekkimi prostymi liniami zaznaczyć
cienie, ułatwi nam to dalszą pracę . Można po naszkicowaniu od razu rysować cienie
bez ich szkicowania, lecz nie polecam tego zabiegu początkującym rysownikom,
gdyż wtedy bardzo  łatwo jest „zgubić” jakieś  światłocienie.
 

Zauważmy tak że, jak różne emocje wzbudza w widzu różne ustawienie przedmiotów.
Można je ustawić obok siebie, jak na rysunku powyżej, a można też je ustawić tak,
by się wzajemnie zasłaniały.
 
Źródło  światła
Bardzo ważne jest abyśmy w swoim rysunku wyraźnie zaznaczyli skąd pada światło.
Początkującym rysownikom nie polecam rysowania z użyciem kilku źródeł  światła ,
gdy ż jest to bardzo skomplikowana praca, należy wtedy pamięta ć o sposobie w jaki
nachodzą na siebie smugi  światła oraz o nakładaniu się cieni na siebie.
Na razie zostańmy przy jednym źródle  światła . Na rysunku poniżej pokazałem w jaki
sposób  światło, to znaczy umieszczenie przedmiotu względem źródła  światła wpływa
na rozkład cieni na naszym rysunku.
 


Polecam początkującym rysownikom ustawienie jakiego ś przedmiotu w różny sposób
względem źródła  światła i spróbowanie narysowania światłocieni. Początkowo może
to sprawiać trochę trudności, ale należy pamięta ć o tym , by zawsze uważnie
obserwować rysowany przedmiot. To nam bardzo pomoże w określeniu miejsca, w
którym pada cień. Szczególnej dokładności w obserwacji wymaga rysowanie
przedmiotów szklanych.
Trochę  o perspektywie
Jest kilka rodzajów perspektywy, lecz nie ma sensu wymieniać  ich wszystkich, gdyż
początkujący
rysownik powinien znać tylko podstawy o perspektywie.
Jeśli będziemy uważnie obserwować to co rysujemy, to perspektywa będzie
poprawna na naszej pracy. Podstawową perspektywą jest perspektywa zbieżna.
 
Musimy pamięta ć tak że o jednej rzeczy, o której bardzo często ludzie zapominają.
Jeśli rysujemy przedmioty znajdujące się blisko nas, razem z tymi znajdującymi się
daleko od nas, musimy pamięta ć by nie rysowa ć przedmiotów dalekich równie
mocnymi kreskami jak tych bliskich.

Jest to szczególnie ważne rysując krajobrazy, Mamy wtedy do czynienia z tzw.
pespektywą powietrzną, która powoduje osłabienie linii konturowych przedmiotów
będących daleko przed nami. Spróbujmy wyjść na dwór podczas mgły, zauważymy
wtedy bardzo wyraźnie różnice między przedmiotami które widzimy ostro, a tymi
znajdującymi się dalej.
 


Rysowanie elementów bardziej złożonych
Rysowanie roślin 
Zanim zaczniemy szkicowanie roślin przyjrzyjmy si ę, jak ich formy zmieniają się w
trakcie wzrostu. Wnikliwa obserwacja pozwoli nam dobrze poznać bogactwo
kształtów liści i płatków, aby potem z powodzeniem móc  zastosować  to w swojej
pracy.
Nie skupiajmy się zbyt dokładnie na szczegółach, rysujmy rośliny w 3 fazach.
Najpierw zróbmy prosty szkic, proste kreski, potem dodajmy szczegóły i na końcu
uzupełnijmy  światłocienie.
 
Rysując duże rośliny musimy jeszcze dok ładniej skupić się na obserwacji i
dostrzeganiu subtelności. 
Rysowanie krajobrazów
Przy rysowaniu krajobrazów najważniejsze jest poprawne wybranie przestrzeni jaką
będziemy rysować.
 

 


Rysowanie zwierząt
Pamiętajmy by rysując zwierzęta zacząć od najprostszego szkicu. W dalszym etapie,
gdy dodajemy światłocienie pamiętajmy także o delikatności kreski, musimy sobie
uświadomić,  że przecież futro kota czy skóra  konia to nie  żelazo, nie kartonowe
pudełko rysowane prostymi kreskami,  tutaj musimy dostrzec subtelności kreski,
musimy pokazać delikatność i prawdziwość formy.

 
 
Po narysowaniu szkicu przechodzimy do dodawania szczegółów.

 
Musimy dokładnie obserwować rysowane przez nas zwierz ę, i oddać jego
osobowość, musimy dokładnie pokazać jego miękką, delikatną, bądź też twardą
skórę, jego delikatne futro...


 
 

 

 
 Przyroda na naszych rysunkach
Rysując elementy przyrody musimy zwróci ć szczególną uwag ę na  światło i na cień.
Musimy dokładnie obserwować szczeliny, wnęki  wszystkie i oddać subtelność materii
jaką rysujemy.
 


Po wykonaniu prostego szkicu i dodaniu szczegółów zajmujemy się wnikliwą
obserwacją  cieni. nie zapominajmy także o nadaniu w niektórych miejscach wrażenia
wypukłości czy okrągłości. Podczas rysowania martwej natury musimy cały czas
dokładnie obserwować  przedmiot, nie wolno nam NIC rysować z pamięci.
Rysowanie przedmiotów szklanych
Podczas rysowania przedmiotów szklanych musimy bardzo dokładnie oddać 
subtelność materii jaką jest szkło. Jest to bardzo specyficzna materia, gdyż cienie nie
rozkładają się równomiernie po całej powierzchni. Wymaga to od nas rysowania w
dużym skupieniu i bardzo wnikliwej obserwacji przedmiotu.
 
 Metal i aluminium
Podczas rysowania form z tych materii musimy zwróci ć tak że szczególną uwag ę na
rozkład światła  i cieni. Podobnie jak w szkle światło zachowuje się bardzo rozmaicie.

 
Podobnie s prawa wygląda sytuacja w przypadku poniższych sztućców...
 


Pamiętajmy by nie ba ć się pokazywać kontrastów i różnic w  światłocieniach,
Prowadzi  to do sukcesu w rysowaniu takich przedmiotów. Najważniejsze to NIE BAĆ
się skontrastować ze sobą bieli z czerni ą. Bardzo wielu początkujących rysowników
boi się tego, co powoduje,  że ich prace są nudne, są bardzo stonowane i nie
przyciągają  wzroku .
Nie bójmy się robić rysunków ostrych, wyrazistych, co wcale nie
oznacza, że mamy się wyzbyć delikatności  i  miękkości kreski. Musisz starać  się
łączyć ze sobą różne kontrasty nie zapominając o delikatności i o wyrażaniu emocji
swoją pracą.
Wariacje z papierem
Papier  jest  bardzo specyficzną materią, podobnie jak szkło czy metal... Jednakże
rysując papier musimy pamięta ć, iż przenosi  on  światło. Weźmy do ręki kartkę
papieru i o świetlmy j ą z góry, a później od dołu. Pobawmy się w ten sposób chwilę
papierem by poznać jego możliwości przenoszenia światła.
 


 


Kamień 
Naturalny materiał, jakim jest kamień dostarcza nam bardzo wielu możliwości.
Musimy tutaj zwrócić uwagę na twardość, gładkość... to wszystko musimy pokazać
na swoim rysunku.
  
Te kawałki skalenia mają inną powierzchnię – gładką, niemal szklistą, jak że różną od
solidnej, matowej powierzchni z poprzedniego przykładu.

Drewno
Drewno można rysować pod różnymi postaciami. Możemy narysować kawałek kłody,
albo skrzynkę drewnianą, czy też drewnianą zabawkę dla dziecka.
 Tkaniny i inne materie
Rysując tkaniny czy podobne jej materie należy rysowa ć delikatnie, musimy tak
rysować, by nasz czytelnik wiedział  że ta kurtka jest z materiału a nie z metalu... To
sprawia na początku wiele kłopotów, lecz wraz z ilością  ćwiczeń technika naszego
rysowania jest coraz lepsza.
 

Wskazówki dla kandydatów na  ASP i architekturę lecz
również dla pozostałych rysowników
Podczas przygotowywania sobie przedmiotów do rysowania musimy zwrócić uwagę
na sposób ich ułożenia. Można doda ć bardzo wiele elementów, a można tylko kilka.
Najważniejsze jest to aby nie zostawiać na kartce PUSTYCH miejsc... widz patrzący
na nasze dzieło musi czuć emocje, musi to w nim wzbudzać jakieś uczucia,  może to
być lęk, może radość... ale czytelnik nie może przejść obok naszego rysunku
obojętnie.

Spójrzmy na  tę codzienną  sytuację, każdy z nas wiele razy widział torbę z cytrynami,
lecz gdy się ją odpowiednio narysuje,  doda odpowiednie tło i kontrasty to wzbudzi w
nas zainteresowanie.
 Albo sytuacja poniżej, jest to sytuacja niecodzienna, rzadko kiedy w ten sposób
ustawiamy szklanki lecz musimy próbować robić właśnie również jakieś niecodzienne
rysunki. Nie ograniczajmy się do  narysowania szklanki stojącej na stole... z róbmy coś
więcej, co ś co wyróżni naszą pracę z pośród innych...
 


Próbujmy robić  takie rysunki, próbujmy czymś zaskakiwać, nie trzymajmy się  ściśle
określonych form i zasad, najważniejsze w rysowaniu jest to,  aby umieć poprzez
swój rysunek wyrazi ć emocje, uczucia, wyrazić to co czujemy...
 

Spójrzmy na ten rysunek... jest on dowodem na to,  że aby wzbudzić w widzu emocje
wcale nie potrzeba niezwykłych, niecodziennych sytuacji czy nieskończonej liczby
przedmiotów. Wystarczy jeden prosty kubek i stół... Można też zamiast kubka wybrać
jakiś inny, niecodzienny przedmiot co wzbudzi jeszcze inne odczucia u czytelnika.
Można też z prostych, codziennych przedmiotów zbudować bardzo niecodzienną
sytuację...

 

 
To przykład bardzo bogatej wyobraźni. Autor tego rysunku odstawił na bok wszelkie
zasady i prawa fizyki, co zaowocował o bardzo interesującym rysunkiem.

Pamiętajmy także o wyborze miejsca na egzaminie, bądźmy oryginalni, mając na
stole 500 rzeczy, nie widząc na czym się skupi ć, usiądźmy 5cm od stołu i rysujmy to
co widzimy. W ten sposób stworzymy z ma łych przedmiotów potężną architekturę.
Taki zabieg może doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której leżące na stole
pudełko zapałek na naszym rysunku stanie się potężnym wieżowcem.
Pamiętaj!
 Nie bój się być sobą i nie ograniczaj się w żaden sposób robiąc rysunek.
Postać ludzka i AKT
Informacje  ogólne
Podczas rysowania człowieka, najważniejszą  sprawą są wymiary. Musimy bardzo
dok ładnie obserwować  naszą osobę, którą rysujemy, musimy zachować wszystkie
proporcje. Bardzo ważne jest też abyśmy nie zaczynali rysunku od jakiegoś
szczegółu. Zaczynając szkicować człowieka zróbmy szkic z najprostszych kresek,
niech noga będzie jedną kreską, ręka drugą...
Gdy już uchwyciliśmy mniej więcej pozycję, w jakiej znajduje się nasza „ofiara”
zajmijmy się teraz dok ładniejszym szkicem. Lecz też pamiętajmy  żeby nie wdawać
się od razu w skomplikowane szczegóły. Rysując  światłocienie na człowieku, musimy
pamięta ć by nigdy nie rysować wszystkiego równymi kreskami, biegnącymi na całym
rysunku w tym samym kierunku. Musisz kreślić kreski w różnych kierunkach, i
zachowując przy tym delikatność kreski, musisz uważnie przypatrzeć się wszelkim
wgłębieniom czy wybrzuszeniom na ciele człowieka i pokazać to w swoim rysunku.
 Musisz pamiętać cały czas o proporcjach. Przypatrz się uważnie tym dwóm
rysunkom gdzie są pokazane proporcje występujące w ciele człowieka.
 
Szkicowanie człowieka i Aktu
Na początek zajmijmy się naszkicowaniem człowieka w różnych pozycjach. Weź
teraz ołówek i kartkę papieru i spróbuj narysować sam poniższe obrazki, a następnie
weź np. kilka zdjęć i spróbuj zrobić takie same szkice ludzi będących na zdjęciach.
Początkowo będzie Ci to sprawiać wiele trudności, lecz zobaczysz że po kilku
ćwiczeniach nabierzesz wprawy w szkicowaniu człowieka.
  
Dodawanie światłocieni
Teraz, gdy już umiesz szkicować postać ludzką, nauczymy się dodawać  światło i
cienie. Musisz zapamięta ć,  żeby nie zamazywać nigdy całej postaci ołówkiem, lecz
by tylko zaznaczać cienie. Przyjrzyj się rysunkom poniżej a na pewno zrozumiesz na
czym polega kładzenie  światła i cienia na szkic postaci ludzkiej. Musisz wnikliwie
obserwować osobę, którą rysujesz i bardzo dok ładnie wychwyci ć miejsca gdzie pada
cień i gdzie  światło.

 
 


Wnikliwa obserwacja światła ma szczególne znaczenie podczas rysowania postaci
ludzkiej w ruchu, lub w jakiś nienaturalnych pozach. Wtedy musimy jeszcze
dokładniej skupić się na miejscach padania cienia, na wgłębieniach ciała.


Czasem  światło może padać bezpośrednio na człowieka, powodując  że znajduje się
on w smudze światła, należy wtedy pamięta ć o tym, by nie u żywa ć  zbyt mocnych i
dosadnych konturów.
 
 
Czasem można też podkreślić kontury stosując ciemne tło połączone ze światłem
padającym od tyłu na postać. Wychodzi wtedy bardzo ciekawy efekt.
 
Rysowanie poszczególnych części ciała
Szkicowanie dłoni
Aby narysować dobrze dłoń człowieka, musimy zdać sobie sprawę z jej subtelności, i
rysować delikatne linie. Zacznijmy od próby narysowania samych dłoni, w różnych
pozycjach.

 
A teraz przypatrzmy się jak wygląda dłoń człowieka trzymająca drobne przedmioty.
Spróbuj także i to narysować sam. Początkowo będzie Ci to sprawia ć ogromne
trudności, lecz na pewno po paru lekcjach na bierzesz wprawy w szkicowaniu.

 
Ręce i nogi
Podczas szkicowania rąk i nóg musimy uważać na wszystkie zagięcia. Samo
naszkicowanie nóg człowieka stojącego czy leżącego nie sprawi Ci trudności, kłopot
zacznie się  gdy on np. biegnie, czy siedzi. Ale w miarę robienia coraz większej liczby
rysunków umiejętność  biegłego szkicowania sama przyjdzie.
 

Oto kilka podstawowych zasad szkicowania rąk i nóg.
Usta

 


Oko

 

Ucho
Zaczynając szkicowanie ucha
dostrzeżemy niezwykłość zawiłej linii
małżowiny. Żeby móc naszkicować
własne ucho potrzeba 2 luster. Długość
i szerokość trzeba dokładnie  określić.
Wewnętrzna część znajduje się w
dolnej części ucha. Długość małżowiny
usznej może być różna.

Nos

 
Rysowanie nosa jest
trudne tylko wtedy, gdy
rysujemy go od frontu.
Trzeba uważać  żeby nie
zrobić go za długiego
ani za szerokiego. 
Cienie najmocniejsze są
w okolicy oka i brwi,
nozdrza są często
bardzo wyraźne, a
dziurki zaznaczane
cieniem.
O ile światło nie jest
jakieś niezwykłe, cień 
pod przewidywanym
miejscem czubka nosa
musi być wyraźnie
zaznaczony.

Głowa i twarz
Dokładne szkicowanie twarzy jest bardzo skomplikowane, i wymaga bardzo dużej
uwagi i obserwacji. Lecz najważniejsze jest poprawne narysowanie głowy. Szkic
głowy musi mieć 2 faz y. Najpierw narysujmy figurę kulo podobną, pokazującą mniej
więcej ułożenie głowy i wielkość. Następnie dodawajmy powoli poszczególne
szczegóły.  
nigdy nie zaczynajmy od szkicowania szczegółów ponieważ wtedy  na
pewno popełnimy jakieś błędy proporcji.
 

Włosy
Rysowanie włosów z reguły nie sprawia ludziom większych problemów, lecz musisz
zapamięta ć ,  że nie zawsze warto rysować włosy liniami ciągłymi, linie przerywane w
kilku miejscach spowodują nadanie falistości włosom, także pozostawiając wyraźne
plamy  światła dajemy wrażenie połysku.

 
Podsumowanie
Sądzę,  że po wykonaniu ćwiczeń zawartych w moim kursie z pewnością poradzisz
sobie bez problemu na egzaminie czy w życiu codziennym, ze szkicowaniem
otaczającego nas świata. Musisz pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach:

1.  nigdy nie zaczynaj szkicu od szczegółów, zawsze na początku zrób tylko
ogólny zarys tego co będziesz dalej rysowa ł.
2.  po zrobieniu wstępnego szkicu odejdź na 2-3 metry od deski czy sztalugi i
zobacz czy nie popełniłeś jaki ś błędów proporcji czy odległości.
3. zawsze pamiętaj by odda ć subtelność i rodzaj materii z jakiej jest rysowany
przedmiot.
4.  i co najważniejsze... NIGDY się nie ograniczaj, rób rysunki, które zaciekawią
widza, pobudzą  go do refleksji, nie bój się zrobić mocnej, zdecydowanej kreski
bądź też wyraźnego kontrastu bieli z czernią zaznaczając  światłocienie.

Jeśli będziesz przestrzegał  tych czterech zasad to na pewno zawsze poradzisz sobie
z naszkicowaniem tego, co cię otacza.

1 komentarz:

  1. Świetny artykuł:)Aż się chce zacząć skrobać:)

    OdpowiedzUsuń